Privacyverklaring

Dit is de website van www.werkenbijbigbazar.nl. Bij een bezoek aan onze website worden een aantal gegevens geregistreerd. Hieronder lees je wat er precies wordt geregistreerd en waarom we jouw gegevens op deze manier nodig hebben.

PERSOONSGEGEVENS

Big Bazar kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Big Bazar, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Big Bazar verstrekt. Big Bazar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres

WAAROM HEEFT BIG BAZAR GEGEVENS NODIG?

Big Bazar verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Big Bazar jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BIG BAZAR GEGEVENS BEWAART

Big Bazar bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Big Bazar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Big Bazar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Big Bazar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Big Bazar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Big Bazar vind het belangrijk om uw gegevens serieus te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Big Bazar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.