Actievoorwaarden Startbonus

- Ingangsdatum 1 juni 2022

- Je start als hulpkracht/verkoopmedewerker met variabele of vaste uren

- In het geval dat je al eerder in dienst bent geweest van Big Bazar moet de einddatum van dit eerdere dienstverband minimaal 6 maanden voor de startdatum van het nieuwe dienstverband liggen. Er mag dus geen sprake zijn van een aaneengesloten dienstverband.

- Vergoeding:

  1. >3 maanden - Bonus €50 - Uitbetaling met salaris in maand 4
  2. >6 maanden - Bonus €100 - Uitbetaling met het salaris in maand 7
  3. >8 maanden - Bonus €150 - Uitbetaling met het salaris in maand 9
  4. >12 maanden - Bonus €200 - Uitbetaling met het salaris in maand 13

- Om een bonus te kunnen ontvangen moet de medewerker op het moment van uitbetaling nog in dienst zijn bij Big Bazar (dus bovenstaande periode + 1 maand)

Let op! Het bonusbedrag loopt op. Dus hoe langer je in dienst blijft, hoe hoger de bonus. Er vindt geen tussentijdse betaling plaats.

Bijvoorbeeld:

In dienst per 1-6-22, uit dienst per 15-9-2022 > Bonus €50

In dienst per 1-6-22, uit dienst per 1-3-23 > Bonus €150

In dienst per 1-7-2022, nog steeds in dienst op 1-8-23 > Bonus €200

- Bij langdurig verzuim van de medewerker kan de aanspraak op de bonus komen te vervallen. Dit wordt per situatie bekeken en bepaald door de Rayonleider en HR Business Partner.

- De startbonus wordt niet vergoed wanneer er een vermoeden is van misbruik.

- De startbonus loopt tot nader order.